müqəvva

müqəvva
is. <ər.>
1. İçi boşaldılıb qurudulmuş heyvan və ya quş gövdəsi; oyuq. Heyvan müqəvvası. Quş müqəvvası. – Gülüstan xala balağın dərisinə otdan-samandan təpib, ağacdan qılça qayırıb balağı andıran bir müqəvva düzəltmişdi. S. R..
2. məc. Quru, cansız, çox arıq adam haqqında, skelet; bir dəri, bir sümük. <Şeyx Əbuzər:> Həm seçilməz o, bir müqəvvadan; Ölüdür, köçməmiş bu dünyadan. H. C.. Quruyub oldular cansız müqəvva; Əqlini itirmiş iki binəva. H. K. S.. Müqəvva kimi, müqəvvatək – cansız skelet kimi, quru; bir dəri, bir sümük. Şeyx Şaban tək qaldı. Bazarda müqəvvatək gəzirdi. Ə. H.. Müqəvvaya dönmək – canı üzülmək, son dərəcə zəifləmək, arıqlamaq, bir dəri, bir sümük qalmaq. Gövhərtac . . xiffətdən, qüssədən müqəvvaya dönübdür. Ə. H..
3. Tikilən paltarı ölçmək və nümayiş etdirmək və s. üçün taxta və ya başqa materialdan düzəldilmiş insan bədəni şəklində fiqur; maneken. // Məc. mənada. <Xəlilov> Guya biz burada . . müqəvvayıq. M. İ.. // Quşları hürküdüb qaçırmaq üçün bostanlarda və s. -yə qoyulan insan bədəni şəklində kukla.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • müqəvva — ə. 1) möhkəmləndirilmiş, qüvvətləndirilmiş; 2) karton; 3) şəkildən, kartondan və s. düzəldilmiş kiçik heykəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • oyux — I (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki) bax ovux. – Oyux yeri ayırmaxdan yanadı (Gəncə); – Qo:ruğa oyux qoymışam (Şəki) II (Cəbrayıl, Zəngibasar, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki) taxılı, bostanı, meyvəni və s. quşlardan və ya hər… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • biruh — sif. <fars. bi. . . və ər. ruh> Ruhsuz, cansız, ölü. Gül kimi cisimlər, hamı biruh. M. Ə. S.. Hamı müqəvva kimi biruhü can; Çanta dalında dolaşır dərbədər. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heykəl — is. <ər.> 1. Heykəltəraş tərəfindən daşdan, tuncdan və s. dən hazırlanmış insan və ya heyvan surəti. Mərmər heykəl. Füzulinin heykəli. – Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada Nizaminin tuncdan tökülmüş miniatür heykəli qoyulmuşdu. M. Hüs.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kosagəlin — is. etnoqr. Əsasən kosa (2 ci mənada) və gəlinin iştirak etdiyi xalq kukla (müqəvva) teatrı. Genə bu ayın müddətində bəzi yerlərdə kosagəlin oynayacaq, uşaqlar evləri gəzib qovurğa və qovut yığacaqlar. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kukla — <rus. əsli yun.> 1. Adam, əksərən qız fiquru şəklində uşaq oyuncağı; gəlincik. Uşağa kukla almaq. Kuklanı geyindirmək. – Ağca xanım anası gətirdiyi gözəl kuklalara . . baxıb çox şad oldu. S. S. A.. Yazıq anan necə dözsün; Bu kədərə, bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maneken — is. <fr.> Mağaza və atelyelərdə paltar nümayiş etdirmək üçün insan formasında düzəldilən fiqur; müqəvva …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Liste de sigles de trois lettres — Sigles d’une seule lettre Sigles de deux lettres Sigles de trois lettres Sigles de quatre lettres Sigles de cinq lettres Sigles de six lettres Sigles de sept lettres Sigles de huit lettres Cette page liste des sigles de trois lettres. Vous pouvez …   Wikipédia en Français

  • Liste des codes ISO 639-3 — L ISO 639 3 est une partie de la norme ISO 639 qui définit une codification des noms de langues, avec un niveau de détail linguistique fin, puisqu elle contient 7 622 item (sur les 26 × 26 × 26 = 17 656 combinaisons possibles de code… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”